Targi pracy IT


targi pracy IT, targi pracy

Tradycyjnie Targi Pracy IT to wydarzenie, które gości w gmachu Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Głównymi uczestnikami wydarzenia są studenci kierunków technicznych oraz pracownicy naukowi. Prezentacje oraz spotkania umożliwiają zaznajomienie się studentów z aktualnymi trendami na rynku pracy, zapoznanie z wymaganiami pracodawców oraz uczestniczenie w spotkaniach rekrutacyjnych.

Rosnąca liczba wystawców, wsparcie środowiska akademickiego i pozytywne opinie uczestników wykształciły dobrą markę szczecińskich Targów IT i stanowią istotną datę w kalendarzu wydarzeń informatycznych.